CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Stanisław Aleksandrow

Profil

Doktorant na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. projektów innowacyjnych CBI Pro-Akademia realizowanych w ramach klastra Bioenergia dla Regionu.

Ekspert w projektach

Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim

Członek zespołów projektowych

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Łódzkie Energetyczne

Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Wizyta studyjna do Szwecji w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Newsletter