CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Osoba do kontaktu

tel. 42 636 12 26
e-mail:

Historie sukcesu

Zeroemisyjny motorowy transport wodny śródlądowy

Przedmiotem projektu jest opracowanie przez jednostkę naukową dla mikroprzedsiębiorcy PRZYSTAŃ WODNA WYPOŻYCZALNIA GRZEGORZ TURZYŃSKI nowej usługi, polegającej na proekologicznym motorowym transporcie wodnym śródlądowym grupy min. 60 osób z wykorzystaniem zeroemisyjnego napędu, ogniw fotoelektrycznych i zaawansowanych technologii magazynowania energii.

W ramach projektu CBI Pro-Akademia opracowuje dla Wnioskodawcy prototypowe rozwiązanie techniczne, umożliwiające napęd zeroemisyjny łodzi o masie całkowitej nieprzekraczającej 25 ton, dostosowane do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy, charakteryzujące się lepszymi parametrami technicznymi od silników spalinowych (minimum w zakresie: sprawności, siły ciągu oraz momentu obrotowego i emisji hałasu). Centrum opracowuje również dla Wnioskodawcy prototypowe rozwiązanie techniczne magazynowania energii, umożliwiające realizację do pięciu 1-godzinnych rejsów śródlądowych, każdy o długości trasy 10 km. Układ magazynowania energii będzie zintegrowany z ogniwami fotoelektrycznymi o mocy zainstalowanej 3-5 kW.

W proces opracowania i wdrażania innowacji zaangażowani będą końcowi użytkownicy, w szczególności w ramach projektu zostaną zrealizowane czynności w zakresie: identyfikacja potrzeb użytkowników, testowanie prototypu z ich udziałem, recenzowanie oraz wnioski i podsumowanie wdrożenia w formie raportu.

Najważniejszym rezultatem projektu jako całości będzie rozpoczęcie świadczenia nowej usługi przez przedsiębiorstwo, która przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu i oferty firmy, zwiększenie jej przychodów, a także możliwości realizacji innych innowacyjnych projektów.

Kierownik Projektu: mgr inż. Maksymilian Kochański, pracownik naukowy CBI Pro-Akademia i doktorant na Politechnice Warszawskiej

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

Przedmiotem projektu jest opracowanie przez CBI Pro-Akademia dla firmy HAAS nowego produktu, stanowiącego modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników.

W ramach projektu jednostka naukowa opracuje i dostarczy dla Wnioskodawcy projekt koncepcyjny, projekt prototypu, projekt rozbudowy oraz prototyp rozwiązania technicznego, sterującego poziomami temperatury, ciśnienia, prędkością obrotową mieszania oraz intensywnością ogrzewania i chłodzenia, a także umożliwiającego dodawanie sterowania innych kastomizowalnych portów, takich jak dozowanie cieczy i gazów, czujnik wielkości cząstek, sonda pH, sonda zmętnienia. Nowe rozwiązanie opracowane przez jednostkę naukową będzie umożliwiało użytkownikowi stworzenie własnej sekwencji zdarzeń (tzw. metody) ustalającej przebieg doświadczenia (dowolnie konfigurowane kroki).

Innowacja produktowa będąca przedmiotem projektu polegać będzie na rozpoczęciu produkcji nowego produktu (na poziomie przedsiębiorstwa, jak i na poziomie co najmniej polskiego rynku).

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Siedlecki, pracownik naukowy CBI Pro-Akademia

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter