CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego

ENEA jest drugą co do wielkości organizacją badawczą we Włoszech. Podejmuje badania mające na celu podniesienie konkurencyjności włoskiej gospodarki, przy jednoczesnej ochronie środowiska. Początkowo (1982), agencja nosiła nazwę Krajowa Agencja Energii Atomowej. Nowy statut ze stycznia 1999 r. wymienia następujące cele dla agencji: Podejmowanie inicjatyw w celu rozwinięcia, wzmocnienia i wspierania badań i innowacji, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Włoch i UE w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska oraz innowacji technologicznych, Wspieranie wdrażania nowoczesnych procesów produkcyjnych, zwłaszcza poprzez wspieranie popytu na badania i technologie ukierunkowane na wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Włoch, Promowanie transferu technologii i postępu w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska dla administracji publicznej i przedsiębiorstw, zgodnie z krajowymi i unijnymi wytycznymi, Promowanie inicjatyw publicznych administracji rądowej i samorządowej we wszystkich sektorach objętych kompetencjami ENEA.

Projekty:

<b>FEEDSCHOOLS</b><br> Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

FEEDSCHOOLS
Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

View more
<b>NiCE</b> <br> Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

View more
<b>PRESOURCE</b><br>Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

View more

Newsletter