CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Finansowanie

Program FACCE SURPLUS

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu FACCE SURPLUS opublikowanymi na stronie NCBiR https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/agricultural/facce-surplus/

Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems

Głównym celem programu FACCE SURPLUS jest wspieranie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w zakresie produkcji biomasy z różnych źródeł poprzez organizację wspólnego międzynarodowego konkursu o tematyce zrównoważonego rolnictwa. Tematyka konkursowa wpisuje się w Inicjatywę Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne”(Joint Programming Initiative Agriculure, Food Security and Climate Change – JPI FACCE), w której Polska od roku 2010 jest państwem członkowskim.

Do głównych założeń programu FACCE SURPLUS należą:

 • Nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie badań dotyczących systemów produkcji biomasy oraz zrównoważonego rolnictwa.
 • Stworzenie sieci platform badawczych, przedsiębiorstw, klastrów przedsiębiorstw oraz poprawa  infrastruktury badawczej.
 • Wspieranie innowacyjności w tematyce zrównoważonego rolnictwa.
 • Organizacja wspólnego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze.


Zadania będą realizowane w ramach następujących pakietów:

WP1 – Zarządzanie i koordynacja
WP2 – Przygotowanie i ogłoszenie konkursu w formule co-fund
WP3 – Ocena i wybór wniosków w ramach konkursu
WP4 – Monitorowanie projektów wyłonionych w konkursie

WP5 – Komunikacja

WP6 – Realizacja wspólnego programu

WP7 – Przygotowanie krótko i długoterminowej strategii dotyczącej tematyki zrównoważonego rolnictwa

Członkowie konsorcjum ERA-NET FACCE SURPLUS:


Koordynator:


Niemcy - Forschungszentrum Jülich GmbH (JÜLICH)


Partnerzy konsorcjum:


Niemcy

 • Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL)
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Federal Office for Agriculture and Food (BLE)

Belgia

 • Agency for Innovation by Science and Technology (IWT)
 • Research Foundation – Flanders (FWO)
 • Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS)

Cypr

 • Research Promotion Foundation (RPF)

Dania

 • Innovationsfonden
 • Danish Centre for Food and Agriculture (AU-DCA)

Estonia

 • Ministry of Agriculture (EVPM)

Finlandia

 • Ministry of Agriculture and Forestry (MMM)

Francja

 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
 • Agence National de la Recherche (ANR)

Włochy

 • Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ministry of Agricultural Food and Forestry Policies (Mipaaf)
 • Ministry of Education, University and Research – MIUR

Polska

 • National Centre for Research and Development (NCBR)

Hiszpania

 • INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)

Rumunia

 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)

Holandia

 • Ministry of Economic Affairs (EZ)
 • Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW)

Wielka Brytania

 • Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

Norwegia

 • The Research Council of Norway (RCN)

Newsletter