CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Centrum Innowacji DEX

Link do strony www partnera: https://dex-ic.com
Centrum Innowacji DEX (DEX IC) to centrum innowacji non-profit działające w 4 obszarach: wsparcie badań i innowacji, wsparcie przedsiębiorczości, budowa infrastruktury sprzyjającej innowacjom oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i produktów ICT. DEX IC wykorzystuje doświadczenia swoich członków założycieli (czeskie DEX i AIEC) w dziedzinie działań innowacyjnych, w tym wyniki projektów współpracy ponadnarodowej opracowanych i/lub prowadzonych przez te organizacje.

Projekty:

<B>REUSE2030</B><BR>Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym

REUSE2030
Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym

View more

Newsletter