CBI Pro-Akademia

Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim

Data rozpoczęcia:2015-01-01
Data zakończenia:2015-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:, , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:środki publiczne - inne
Cel projektu:badanie efektywności działania polskich klastrów, analiza polityki klastrowej na szczeblu centralnym w Polsce oraz przygotowanie wniosków do raportu końcowego na temat polityki klastrowej Grupy Wyszehradzkiej

O projekcie

W ramach projektu przeanalizowana zostanie efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim w oparciu o badania ankietowe wśród polskich klastrów i ocenę polityki klastrowej na szczeblu centralnym w Polsce.

Fundusz Wyszehradzki powstał w roku 2000 i jest platformą współpracy między czterema państwami: Czechami, Słowacją, Węgrami oraz Polska(Grupa Wyszehradzka – V4). Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe (tzw. granty małe, standardowe i strategiczne), programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership).

Eksperci

Stanisław Aleksandrow

Stanisław Aleksandrow

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Partnerzy

Hofmann International Consulting

Hofmann International Consulting

Klaster Biogaz

Klaster Biogaz

MIK Magyar Innovációs Klasztermenedzsment Kft.

MIK Magyar Innovációs Klasztermenedzsment Kft.

lista projektów