CBI Pro-Akademia

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Data rozpoczęcia:2014-02-01
Data zakończenia:2014-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Inwestycje
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału otoczenia biznesu w regionie łódzkim poprzez budowę i rozwój Zintegrowanej Platformy Informacyjnej Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii prowadzonego przez CBI Pro-Akademia

O projekcie

Platforma będzie oparta na 3 sub-platformach:
1) sub-platformie informacji o działalności otoczenia biznesu CBI Pro-Akademia, obejmującej zintegrowane bazy danych na temat ekspertów, publikacji, projektów, partnerów projektów, a także systemy wewnętrzne wspierające zarządzanie procesami w CBI Pro-Akademia,
2) sub-platformie e-learningowej w zakresie działalności szkoleniowej CBI Pro-Akademia dla biznesu,
3) sub-platformie Transferu Technologii w obszarze OZE, obejmującej system wypożyczalni sprzętu CTT OZE oraz bazę członków klastra Bioenergia dla Regionu.

Platforma będzie zintegrowana funkcjonalnie z portalami społecznościowymi (Facebook, Linkedin, Tweeter i YouTube) i powiązana z regionalnymi bazami informacji na temat transferu technologii. Platforma będzie posiadała wersję standardową i mobilną.

Projekt realizowany w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Zamawiający

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter