CBI Pro-Akademia

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Data rozpoczęcia:2009-09-01
Data zakończenia:2011-08-31
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:,
Cel projektu:Celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 150 pracujących osób dorosłych z województwa łódzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki w zakresie zarządzania energetyką odnawialną.

O projekcie

Projekt był adresowany do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną, oraz zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy, jak zaplanować, sfinansować, zbudować i nowocześnie zarządzać np. farmą wiatrową, biogazownią, przetwórnią biomasy czy parkiem solarnym. W ramach projektu odbyło się dzieięć 126-godzinnych cykli szkoleniowych, które poprowadzili eksperci i praktycy CBI Pro-Akademia, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, Instytutu Technik Grzewczych i Sanitarnych, ZAE Ergom.

Szkolenia i warsztaty odbywały się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w weekendy w Łodzi, na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Osoby zamieszkałe poza Łodzią otrzymywały zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Zachętą dla kobiet do udziału w projekcie było prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Uczestnicy szkoleń, którzy ukończyli projekt (co najmniej 80% frekwencja) oraz uzyskali średni wynik z pięciu testów na poziomie przekraczającym 60% otrzymali Certyfikat Managera Energetyki Odnawialnej w języku polskim i angielskim. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udział w szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny. 

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marek Bartosik

Marek Bartosik

View more
Krzysztof Biernat

Krzysztof Biernat

View more
Marta Dołęga

Marta Dołęga

View more
Paulina Dziołak

Paulina Dziołak

View more
Marek Dziubiński

Marek Dziubiński

View more
Henryk Fidos

Henryk Fidos

View more
Krzysztof Fuzowski

Krzysztof Fuzowski

View more
Paweł Gołębiowski

Paweł Gołębiowski

View more
Leszek Karski

Leszek Karski

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Justyna Królikowska

Justyna Królikowska

View more
Magdalena Mielczarska

Magdalena Mielczarska

View more
Sławomir Pilarski

Sławomir Pilarski

View more
Magdalena Rogulska

Magdalena Rogulska

View more
Izabela Samson-Bręk

Izabela Samson-Bręk

View more
Marek Sikora

Marek Sikora

View more
Jerzy Skrzypski

Jerzy Skrzypski

View more
Katarzyna Sobótka

Katarzyna Sobótka

View more
Grzegorz Wielgosiński

Grzegorz Wielgosiński

View more
Roman Zarzycki

Roman Zarzycki

View more
Alicja Zawadzka

Alicja Zawadzka

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

Keo Ltd.

Keo Ltd.

lista projektów