CBI Pro-Akademia

Biosens4PrecisionMastitis
Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

Data rozpoczęcia:2021-04-01
Data zakończenia:2024-03-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Publikacje
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Zasięg projektu - kraj:, , ,
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, środki publiczne - inne
Cel projektu:poprawa rentowności działalności rolniczej poprzez opracowanie technologii wczesnej diagnostyki zapalenia wymienia (mastitis) u krów

O projekcie

Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego w celu poprawy zarządzania zapaleniem wymienia u bydła

Projekt Biosens4PrecisionMastitis ma na celu poprawę rentowności działalności rolniczej poprzez opracowanie technologii wczesnej diagnostyki zapalenia wymienia (mastitis) u krów. Diagnoza zapalenia wymienia u bydła ma duże znaczenie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Mastitis nie tylko wpływa na zdrowie i dobrostan zwierząt, ale może również stanowić zagrożenie dla konsumentów mleka. Stan zapalny wymienia obniża wydajność produkcji i jakość mleka, powodując także utratę premii jakościowych przez producentów mleka. Spóźnione interwencje weterynaryjne w odpowiedzi na zapalenie wynikają głównie z ograniczeń obecnie stosowanych metod diagnostycznych. W przypadku wykrycia znaczącego wskaźnika infekcji w stadzie zalecany jest jego ubój. Jeśli oznaki wskazują, że zakażenie można opanować, podaje się środki przeciwdrobnoustrojowe i wymusza się izolację zwierząt, u których wystąpiło zaburzenie. Antybiotyki są często stosowane bez dowodów potwierdzających zapalenie, a nawet podawane całemu stadu w okresach zasuszenia, co przyczynia się do wzrostu antybiotykooporności drobnoustrojów.

Projekt Biosens4PrecisionMastitis opiera się na nowej wiedzy dotyczącej biomarkerów zapalenia wymienia, pochodzących z odpowiedzi gospodarza podczas inkubacji drobnoustrojów, takich jak cytokiny prozapalne i kwasy nukleinowe gospodarza. Wykorzystując obecność tych biomarkerów w mleku, opracowana zostanie „płynna biopsja”, umożliwiająca nieinwazyjną, bezstresową i szybką diagnozę zapalenia. Uzyskane prognozy pozwolą na podjęcie działań przed replikacją patogenu i pojawieniem się objawów chorobowych. Najnowsza wiedza z zakresu inżynierii materiałowej zostanie wykorzystana do zaprojektowania biosensorów kanałowych do analizy mleka na miejscu, w sposób potencjalnie zintegrowany z systemami udojowymi, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Lepsza diagnostyka mastitis dostarczy wielu korzyści europejskiemu przemysłowi mleczarskiemu – będzie wspierać wczesne interwencje rolników, a tym samym wzmocni racjonalne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Integracja tych narzędzi z precyzyjnym podejściem do zarządzania chorobami w rolnictwie doprowadzi do radykalnej zmiany w zapobieganiu zakażeniom i zarządzaniu środkami przeciwdrobnoustrojowymi.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego stronie internetowej.

            

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET CO-FUND ICRAD: "International coordination of research on infectious animal diseases"

Eksperci

Andżelika Drutowska

Andżelika Drutowska

View more
Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

SeqOmics Biotechnology Ltd.

SeqOmics Biotechnology Ltd.

Uniwersytet Rovira i Virgili

Uniwersytet Rovira i Virgili

Uniwersytet Stradiņša w Rydze

Uniwersytet Stradiņša w Rydze

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter