CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Mateusz Karolak

Profil

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W 2010 rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ. Swoje zainteresowania tematyką własności intelektualnej, zapoczątkowane w pracy magisterskiej, rozwija od strony praktycznej przy obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Zawodowo zajmuje się również wspieraniem przedsiębiorców przy przekształceniach organizacyjno-prawnych. Trener w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego