CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr inż. Katarzyna Dziedziczak

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Języki:angielski, polski

Profil

Adiunkt Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Autorka i współautorka kilku publikacji oraz rozdziałów monografii naukowych z zakresu gospodarki odpadami oraz patentów i zgłoszeń patentowych. Kierownik oraz wykonawca wielu projektów badawczych i rozwojowych. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na technologiach materiałów odpadowych, w tym włókienniczych i kompozytów polimerowych. Ponadto prowadzi prace badawcze nad możliwością wykorzystania odpadowych, biodegradowalnych substratów włóknistych w ograniczaniu zanieczyszczeń mineralnych w ekohydrologii oraz w ekosystemach agrotechnicznych.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego