CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Kazimierz Brzeszczyński

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Profil

Mgr inż. włókiennik, zarządzający firmami tekstylnymi. Zajmował się także zagadnieniami związanymi z organizacją i zarządzaniem w branży przemysłu jedwabniczo-dekoracyjnego (główny specjalista ds. organizacji i zarządzania, w latach 1975-1992.) W latach 2000-2003 brał czynny udział we wdrażaniu systemu ISO w zpj „MIRANDA”.
Wykonywał prace związane z opiniowaniem projektów w ramach inwestycji technologicznych dla firm tekstylnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO- INNOWACYJNA GOSPODARKA w latach 2007-2013.
Opiniował również prace stwierdzające wdrożenie nowej technologii dla firm tekstylnych, w ramach inwestycji finansowanych kredytem technologicznym wg programu PO- IG.

Zakres usług doradczych:

Projektowanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych dla MMŚP branży włókienniczej i odzieżowej, celem podniesienia ich konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych, w wyniku ich modernizacji, poprzez inwestowanie w najnowszej generacji maszyny i urządzenia umożliwiające wdrożenie najnowszych technologii, głównie w zakresie tekstyliów inteligentnych.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych