CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Dariusz Zych

Obszar naukowy:Nauki rolnicze
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Dariusz Zych jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziału Leśnego. Na początku swojej kariery zawodowej pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa, w Zakładzie Nasiennictwa i Selekcji, w Katedrze Zadrzewień, a następnie założył własną firmę - Norfist Architektura Krajobrazu, która zajmowała się zadrzewieniami, projektowaniem małej architektury i utrzymaniem zieleni na terenach gminnych i prywatnych. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w zakresie technologii produkcji pelletu ze słomy w firmach Ekopellet sp. zo.o., Agro-pellet sp z o.o., Ekoprofit sp. z o.o.(technolog produkcji) i inne; DAK GPS Sp. z o.o. Termiczna waloryzacja biomasy. Od 10 lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Producentów Polska Biomasa, w którym pełni funkcję Członka Zarządu. Ponadto udziela się jako ekspert w zakresie technologii przetwarzania biomasy, zwłaszcza produkcji pelletu. Jest konsultantem do spraw energii ze źródeł odnawialnych w Polskim Stowarzyszeniu Elektromobilności, a także konsultantem do spraw kogeneracji w Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, jak również konsultantem polskiego oddziału KIC InnoEnergy - CC Poland Plus w dziedzinie waloryzacji biomasy oraz energetyki rozproszonej. Aktualnie jest członkiem Zespołu Laboratorium Produktów Naturalnych CBI Pro-Akademia.

Ekspert w projektach

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu