CBI Pro-Akademia

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

Data rozpoczęcia:2018-09-01
Data zakończenia:2021-12-31
Status projektu:zakończony
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Cel projektu:opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacji produktowej – materiału ściółkowego, poprawiającego dobrostan drobiu

O projekcie

Przedmiotem projektu PROKOKO było przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacji produktowej – materiału ściółkowego, poprawiającego dobrostan drobiu. Zadania projektu obejmowały badania zagrożeń w produkcji drobiarskiej pod kątem opracowania nowego produktu, opracowanie nowego materiału ściółkowego z uwzględnieniem jego planowanych nowych cech użytkowych, określenie wpływu prototypowych materiałów ściółkowych na dobrostan drobiu w warunkach in vivo, ewaluację trwałości użytkowej materiału ściółkowego, opracowanie projektu technicznego linii pilotażowej oraz karty technologicznej dla produkcji materiału ściółkowego, a także budowę i testowanie pilotażowej linii produkującej innowacyjny materiał ściółkowy na skalę przemysłową. Grupą docelową projektu PROKOKO (odbiorcą jego rezultatu) są podmioty zajmujące się zawodowo hodowlą drobiu, zwłaszcza w Polsce, której rynek produkcji drobiu jest największy w całej Europie. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt był realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Projekty Aplikacyjne”.

Eksperci

Maria Buła

Maria Buła

View more
Andżelika Drutowska

Andżelika Drutowska

View more
Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more
Monika Sitarek-Andrzejczyk

Monika Sitarek-Andrzejczyk

View more
Dariusz Zych

Dariusz Zych

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Pellets System Sp. z o.o.

Pellets System Sp. z o.o.

lista projektów