CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr inż. Maria Buła

Obszar naukowy:Nauki rolnicze
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk rolniczych
Dyscyplina naukowa:Technologia żywności i żywienia
Języki:angielski, polski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Dr inż. Maria Buła jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2016 r. obroniła pracę doktorską pt. „Wpływ jakości mięsa wieprzowego oraz warunków obróbki cieplnej na powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych (HAA) i potencjał antyoksydacyjny” i uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. 

Dr inż. Maria Buła specjalizuje się w walidowaniu procedur badawczych, szacowaniem budżetów niepewności metod z zakresu: chromatografii, spektrometrii i analiz klasycznych,  nadzorem nad przyrządami pomiarowymi i wyposażeniem pomocniczym, wzorcowaniem i wykonywaniem analiz z zakresu chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorami: UV-Vis, fluorescencyjnym, konduktometrycznym, refraktometrycznym, chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym oraz spektrometrem mas oraz analiz klasycznych.

Do Zespołu CBI Pro-Akademia dołączyła w 2018 roku. Jest zaangażowana w realizację projektów B+R Laboratorium Produktów Naturalnych.

Ekspert w projektach

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

Doskonałe Bakalie
Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej (...)

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

SoundBerry
Innowacyjne rozwiązanie dla branży żywności mrożonej
z wykorzystaniem fal akustycznych