CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Justyna Markiewicz

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria chemiczna
Języki:angielski, polski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej (Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska). Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Główny wykonawca projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: "Plazmowa technologia ekologicznego klejenia elastomerów na skalę przemysłową" oraz "Wysokoskuteczna modyfikacja puchu techniką plazmy niskotemperaturowej". Kierownik 2 grantów dla Młodych Naukowców realizowanych na Politechnice Łódzkiej. Współautorka 5 publikacji (2 krajowych i 3 międzynarodowych) i 2 patentów krajowych. 

Do Zespołu CBI Pro-Akademia (Laboratorium Bioprocesowe) dołączyła w 2018 roku.

Ekspert w projektach

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS