CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Łukasz Gontar

Obszar naukowy:Nauki medyczne i nauki o zdrowiu, Nauki rolnicze
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk rolniczych
Dyscyplina naukowa:Rolnictwo i ogrodnictwo
Języki:polski, angielski, niemiecki

Profil

Doktorant w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku ogrodnictwo, ze specjalizacją rośliny lecznicze. Absolwent SGGW oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie na kierunku kosmetologia ze specjalnością chemia kosmetyczna. Do Zespołu CBI Pro-Akademia dołączył w 2017 roku. Zainteresowania naukowe: zastosowania olejków eterycznych i ekstraktów z surowców zielarskich. 

Aktualnie pełni funkcję Kierownika Laboratorium Produktów NaturalnychCentrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Ekspert w projektach

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Biosens4PrecisionMastitis
Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

EcoReadyMasuria
Współtworzenie odpornych systemów żywnościowych dla Europy Środkowej
i Wschodniej

MOBILES
Monitorowanie i wykrywanie zanieczyszczeń biotycznych
i abiotycznych (...)