CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Danuta Załęcka-Banasiak

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki prawne

Profil

Znajomość problemów prawnych w branży tekstylnej, doradztwo prawne przy wprowadzeniu spółek na giełdę, między innymi w Wólczance SA, Próchnik SA ale też inne branże, udział przy procesie fuzji Wólczanka SA z Vistula SA

Zakres usług doradczych:

  • Usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz innych przepisów szczególnych - Przygotowywanie, zawieranie oraz udział w negocjacjach umów z dostawcami urządzeń.
  • Usługi doradztwa prawnego z zakresu kodeksu cywilnego oraz ustawy szczegółowej - Przedstawienie i omówienie przepisów stanowiących podstawę prawną prowadzenia E-Handlu
  • Przygotowanie zasad sprzedaży konsumenckiej, umów sprzedaży towarów, zagadnienia związane z reklamacjami towarów przez klientów.
  • Aspekty prawne zatrudnienia pracowników oraz rozwiązywanie umów o pracę oraz innych umów w oparciu, o które będzie powadzony E-handel w przedsiębiorstwie.
  • Usługi doradztwa prawnego z zakresu ustaw szczegółowych, kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego - Zmiana lub przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa lub prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, przygotowywanie oraz negocjacje umów z bankami oraz innymi instytucjami finansującymi zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego