CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Juliusz Marszałek

Obszar naukowy:Nauki społeczne, Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości, Inżynieria mechaniczna

Profil

 

<p style=\"\\&quot;text-align:\" justify;\\\"=\"\"> Inżynier mechanik z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu linii technologicznych a później pracownik banków w pionach finansowania inwestycji. Posiadający długoletnie doświadczenie we współpracy z firmami małymi i średnimi w zakresie finansowania (kredyty, rynek kapitałowy) rozwoju, restrukturyzacji oraz przy fuzjach i przejęciach, w szczególności:

 • Badanie różnych obszarów działalności firm pod kątem fuzji, przejęć, restrukturyzacji i wyceny wartości firm;
 • Analiza działania firmy w układzie ilościowym, finansowym i organizacyjnym pod kątem wniosków dotyczących jej silnych i słabych stron oraz wyboru strategii rozwoju.
 • Przygotowanie strategii rozwojowych (łącznie z programami inwestycyjnymi) oraz analiza ich wykonalności
 • Przygotowywanie modeli finansowych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych
 • Przygotowanie biznes planów, prospektów emisyjnych pod kątem pozyskania źródeł finansowania
 • Doradztwo i opracowanie strategii restrukturyzacji i/lub rozwoju firmy (łącznie z inwestycjami) z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, osobowych i rynkowych
 • Przygotowanie strategii sprzedaży dotychczasowych produktów i nowo wdrażanych w oparciu o analizy kluczowych klientów, kanałów dystrybucji i odpowiadającym im nakładom na promocję
 • Przygotowanie narzędzi do pomiarów bieżącej sytuacji finansowej i postępów w realizacji strategii w przyszłości, w połączeniu z polityką cenową i systemem motywacyjnym
 • Przygotowanie modelu finansowego przyjętych strategii rozwojowych, łącznie z wyborem optymalnych źródeł finansowania
 • Wskazanie możliwości pozyskania wybranego finansowania i pomoc w przygotowaniu właściwych dokumentów.
 • Analiza ryzyka realizacji strategii.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego