CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Katarzyna Oleszczyk

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Doktorantka w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka socjologii, specjalizacji metodologiczno-badawczej na UŁ. Doświadczenia zawodowe w obszarze marketingu i badań marketingowych. Realizatorka i współrealizatorka projektów badawczych, m.in. dla sektora ubezpieczeniowego, bankowego, branży kosmetycznej oraz farmaceutycznej. Uczestniczyła w przedsięwzięciach marketingowych takich jak: wprowadzanie nowego produktu na rynek polski, zarządzanie projektem edukacyjnym, czy koordynacja projektów badawczych. Zainteresowania naukowe skupione wokół socjalizacji konsumenckiej, consumer behavior oraz badań jakości obsługi klientów. Autorka publikacji na temat socjalizacji konsumenckiej m.in. w „Marketing w Praktyce” czy „Handel Wewnętrzny”

Zakres usług doradczych:

  • Wskazanie i definiowanie otoczenia biznesowego firmy, analiza pozycji konkurencyjnej na podstawie udostępnionych informacji ze źródeł wtórnych oraz informacji ze źródeł wtórnych , ogólnie dostępnych.
  • Przeprowadzenie rekonesansu dotychczasowych działań segmentacyjnych przedsiębiorstwa, wskazanie możliwych rozwiązań dla segmentacji nabywców, wspólne poszukiwanie niszy biznesowej ( metodologia blue ocean , design thinking).
  • Opracowanie metodologii badań konsumenckich – dla sektorów B2B lub B2C – dobór próby badawczej, narzędzi oraz sposobu raportowania; wskazanie wykorzystania i użyteczności informacji dla rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Analiza dotychczasowej polityki komunikacyjnej, celów komunikacji, wskazanie możliwości usprawnienia komunikacji z rynkami docelowymi.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego