CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Łukasz Szafrański

Obszar naukowy:Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina naukowa:Informatyka
Języki:polski

Profil

Zawodowo związany z firmą Supremo sp. z o.o. 

Współpracuje z producentami, dystrybutorami, dotawcami (od strony handlowej i technicznej). Ocenia i rozwija nowe możliwości marketingowe dla produktu/usługi/działu. Buduje świadomość marki, opracowuje strategie marketingowe lub inwestycyjne działu/firmy. Monitoruje i analizuje dane rynkowe dotyczące segmentu, konsumentów, działań komunikacji i wyników własnego produktu/usługi. Buduje relacje typu B2B (business to business), wspiera i wdraża inicjatywy e-commerce.

Aktywnie współpracuje z innymi działami, zarządza projektami i motywuje zespół.

Zakres usług doradczych:

Prezentacja nowych form komunikacji, nowych rozwiązań poczty internetowej oraz kolaboracji wewnątrz pracy zespołowej.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego