CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Monika Stojan

Obszar naukowy:Nauki humanistyczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk humanistycznych
Dyscyplina naukowa:Językoznawstwo
Języki:polski, rosyjski

Profil

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. innowacji i współpracy międzynarodowej, konsultant Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, koordynator projektów krajowych i międzynarodowych CBI Pro-Akademia.

Ekspert w projektach

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia Acta Innovations

Wsparcie dla czasopisma naukowego Acta Innovations

Członek zespołów projektowych

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Łódzkie Energetyczne

Mała Gmina + Wielka Wartość = Integracja Jutra

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

Polonijna Akademia Przedsiębiorczości i Języka Polskiego (edycje 1,2,3,4,5)

Pomoc dla studentów Politechniki Donieckiej w budowaniu kariery zawodowej związanej z Polską

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Usługa pilotażowa w zakresie ochrony środowiska

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

Wsparcie rozwoju polskiego eksportu