CBI Pro-Akademia

Polonijna Akademia Przedsiębiorczości i Języka Polskiego (edycje 1,2,3,4,5)

Data rozpoczęcia:2004-04-01
Data zakończenia:2008-10-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Doradztwo, Staże, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Zasięg projektu - kraj:, , , , , ,
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności młodzieży polonijnej ze Wschodu w zakresie praktycznej znajomości języka polskiego oraz aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce.

O projekcie

Polonijna Akademia Przedsiębiorczości i Języka Polskiego była projektem adresowanym do młodych przedstawicieli Polonii z Europy Środkowej, Wschodniej i Azji Centralnej, m.in.: z Białorusi, Kazachstanu, Mołdowy, Ukrainy i Rosji. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki współfinansowaniu Kancelarii Senatu RP. Zapraszaliśmy do Polski studentów oraz absolwentów wyższych uczelni ze Wschodu, działających w organizacjach polonijnych i planujących związać swoją karierę zawodową z Polską.
 

Główne cele Polonijnej Akademii Przedsiębiorczości i Języka Polskiego:

  • zacieśnienie związków z krajem przodków poprzez budowanie kariery zawodowej w powiązaniu z polską firmą;
  • związanie młodych ludzi polskiego pochodzenia z krajem na płaszczyźnie zawodowej, patriotycznej i emocjonalnej;
  • doskonalenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie poprzez lektoraty języka polskiego oraz stały kontakt z naturalnym środowiskiem językowym;
  • zapoznanie z aktualną sytuacją gospodarczą i społeczną w Polsce, polskimi obyczajami i kulturą;
  • nawiązanie przez uczestników owocnej współpracy z polskimi firmami poprzez uczestnictwo w trzytygodniowych praktykach.

 

Jak realizowaliśmy wymienione cele?
Za najważniejszy cel Polonijnej Akademii uważamy wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży polonijnej na Wschodzie. Dlatego w ramach „Polonijnej Akademii…” proponowaliśmy praktyki w polskich przedsiębiorstwach, w ramach których uczestnicy:

  • uzyskali wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego potencjałem ludzkim, finansowym, technicznym,
  • poznali modele funkcjonowania firm i instytucji na rynku Unii Europejskiej,
  • zapoznali się ze scenariuszami profesjonalnej obsługi klienta i z narzędziami strategii marketingowej.

 

Doświadczenie zdobyte w polskich przedsiębiorstwach było rozwijane w kraju pochodzenia uczestnika – uczestnicy mogli założyć własną firmę i związać się na trwale z Polską. Pro-Akademia udzielała takim działaniom wsparcia merytorycznego.

 

Uczestnicy, w ramach Polonijnej Akademii uczęszczali także codziennie na lektoraty języka polskiego i zajęcia zapoznające ich z najnowszą sytuacją gospodarczo-polityczną Polski. W godzinach popołudniowych, po praktykach, oferowaliśmy uczestnikom program kulturalny – wystawy, festiwale teatralne i filmowe oraz wernisaże odbywające się w mieście praktyk – Łodzi, które zapoznały młodych ludzi ze współczesną kulturą i sztuką polską. Dodatkowym narzędziem wspierającym edukację w ramach Akademii była platforma e-learningowa.

 

Uczestnicy poprzednich edycji najczęściej wymieniali następujące powody udziału w Akademii: doskonalenie języka polskiego, zdobycie doświadczenia zawodowego i nawiązanie trwałych kontaktów biznesowych z polskimi firmami.
Oczywiście korzyści emocjonalne są także nie do przecenienia – udział w PAPiJP był dla wielu uczestników pierwszą okazją do pobytu w kraju przodków, skonfrontowania historii babć, dziadków i rodziców z rzeczywistością.Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Senat RP

Senat RP

lista projektów