CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Sieci współpracy

Klaster Bioenergia dla Regionu

Klaster Bioenergia dla Regionu to sieć współpracy nauki i gospodarki, działająca na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w regionie łódzkim. Klaster tworzy geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (m.in. uczelni, instytucji otoczenia biznesu) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Koordynatorem Klastra Bioenergia dla Regionu jest CBI Pro-Akademia.

Więcej informacji - www.bioenergiadlaregionu.eu.

Partnerstwo dla Klimatu

Działania CBI Pro-Akademia i Klastra Bioenergia dla Regionu są częścią prestiżowego programu  koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska pod nazwą:  ”Partnerstwo dla Klimatu”. Partnerstwo stanowi platformę współpracy Ministerstwa Środowiska z instytucjami i podmiotami zainteresowanymi edukacją w zakresie zapobiegania zmianom klimatu.

Celem Partnerstwa jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu.
W jego ramach organizowany jest cykl wydarzeń (konferencji, debat, happeningów, wystaw fotograficznych i innych), poprzedzających szczyt klimatyczny, które mają za zadanie wzbudzenie zainteresowania ochroną klimatu.

Więcej informacji - www.um.warszawa.pl

Ponadnarodowy Klaster Energii Odnawialnej Doliny Dunaju TREC

TREC jest ponadnarodową siecią klastrów regionalnych w dziedzinie energii odnawialnej, systemów energetycznych i biogospodarki. Klaster łączy sieci, partnerów biznesowych i organizacje badawczo-rozwojowe z regionu Dunaju oraz regionu Europy Środkowej. TREC jest platformą inicjującą międzynarodowe projekty R&D i innowacje w zakresie technologii energetycznych i środowiskowych. Przedstawicielem Polski w TREC jest CBI Pro-Akademia, działające jako koordynator klastra Bioenergia dla Regionu.

Więcej informacji - www.trec-network.eu