CBI Pro-Akademia

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia:2013-10-01
Data zakończenia:2014-09-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Szkolenia
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem projektu był rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w województwie łódzkim i mazowieckim dzięki poprawie efektywności wykorzystania energii.

O projekcie

Projekt przewidywał realizację bezpłatnych usług w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw dla mikro i małych przedsiębiorstw. Nasi eksperci pomagali firmom poprawić efektywność wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Rezultatem zrealizowanych działań było podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa Klienta. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe miało pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.

Nasi eksperci udzielali zainteresowanym firmom doradztwa, obejmującego:

  • analizę stanu gospodarki energetycznej (Etap 1 usługi – „audyt energetyczny”) w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie;
  • doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w raporcie z Etapu I działań zwiększających efektywność energetyczną o co najmniej 5% (Etap 2 usługi).

 

Do udziału w projekcie zaproszone były mikro i małe firmy z województwa łódzkiego i mazowieckiego, działające w następujących branżach:

 

  • przetwórstwo przemysłowe (PKD sekcja C),
  • budownictwo (PKD sekcja F) oraz 
  • energetyka (PKD sekcja D).


 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Eksperci

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów