CBI Pro-Akademia

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Data rozpoczęcia:2013-02-01
Data zakończenia:2015-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:, , , , , , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:Celem projektu jest badanie możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych w budynkach publicznych w Europie dzięki zastosowaniu innowacyjnych usług cyfrowych zwiększających efektywność energetyczną.

O projekcie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności, ICT Policy Smart Programme for Smart Cities. Liderem projektu jest hiszpańska firma FERROVIAL SERVICIOS SA.

Rolą CBI Pro-Akademia jest współpraca przy wdrażaniu rozwiązań ICT dedykowanych poprawie efektywności energetycznej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków ICT Policy Support Programme w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

Eksperci

Marcin Dudojć

Marcin Dudojć

View more
Łukasz Jastrowicz

Łukasz Jastrowicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Partnerzy

Amey PIc

Amey PIc

Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes

Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

FBSerwis

FBSerwis

Ferrovial Servicios

Ferrovial Servicios

Indra

Indra

ION Solutions

ION Solutions

Madrid Network

Madrid Network

Politechnika w Madrycie

Politechnika w Madrycie

Uniwersytet w Limerick

Uniwersytet w Limerick

VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia

VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia

lista projektów