CBI Pro-Akademia

dr hab. inż. Maciej Sibiński

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Główna afiliacja:Politechnika Łódzka

Profil

W latach 1997-1999 w ramach programu TEMPUS uczestniczył w praktykach technologicznych w Technische Universitat w Berlinie, IRC w Isprze oraz State University of Gent w Belgii oraz w licznych ośrodkach krajowych. W 1999 odbył półroczny staż dyplomowy na University of Gent i obronił pracę magisterską pt: \"Cadmium telluride solar cells\". W roku 2008, po obronie pracy doktorskiej pt: \"Ogniwa słoneczne na bazie tellurku kadmu\" został zatrudniony na etacie adiunkta w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Prowadzone przeze niego badania obejmują szeroką tematykę związaną z optymalizacją konstrukcji i technologii wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych a w szczególności ogniw słonecznych. Głównym obiektem zainteresowania są cienkowarstwowe, heterozłączowe ogniwa polikrystaliczne, których budowa umożliwia zarówno obniżenie kosztów produkcji modułów słonecznych jak i optymalizację w celu wykorzystania nietypowych, alternatywnych materiałów podłożowych.

Ekspert w projektach

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Link do strony www eksperta: http://orcid.org/0000-0002-9752-3400

Newsletter