CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Beata Gotwald-Feja

Profil

Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Nagrodzona Nagrodą Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert ds. projektów międzynarodowych CBI Pro-Akademia.

Ekspert w projektach

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Łódzkie Energetyczne

Doradztwo indywidualne dla MŚP w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”

Członek zespołów projektowych

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Innowacje - Środowisko - Energetyka. Zamień myślenie na wdrożenie!

Łódzkie Energetyczne

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Newsletter