CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr inż. Marek Sikora

Profil

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki. Absolwent studiów podyplomowych \"Rynki Energii Elektrycznej\". Licencjonowany Makler Giełd Towarowych. Zawodowo związany z energetyką. Pracuje w jednej ze spółek w Grupie Kapitałowej PGE.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Newsletter