CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Anna Goszkiewicz

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Nauki biologiczne
Języki:angielski, polski

Profil

Dr Anna Goszkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnoilogii i Nauk o Żywności. W roku 2018 obroniła pracę doktorską pt. "Mikroorganizmy jelitowe i ich aktywność u dzieci na diecie wegetariańskiej" i uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia. Posiada umiejętności w zakresie m.in. prowadzenia badań mikrobiologicznych, wykonywania analiz fizykochemicznych metodami chromatograficznymi (TLC, HPLC, spektrofotometria) oraz z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe w na PŁ, na Wydziale EEiIA pt. "Przetwarzanie i analiza obrazów biomedycznych", a obecnie uczestniczy w studiach podyplomowych na Wydziale Zarządzania PŁ pt. "Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością". W Zespole CBI Pro-Akademia od 2019 roku.

Ekspert w projektach

Doskonałe Bakalie
Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej (...)

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

Newsletter