CBI Pro-Akademia

Doskonałe Bakalie
Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej (...)

Data rozpoczęcia:2019-01-01
Data zakończenia:2019-12-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Cel projektu:wypracowanie procesu prażenia nasion i orzechów, gwarantujące uzyskanie wysokich cech jakościowych produktów żywnościowych

O projekcie

                                                                                                    

Nazwa operacji

Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej, a także niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej materiałów żywnościowych.

 

Krótki opis

Projekt nawiązywał do badań przemysłowych w zakresie opracowania technologii prażenia mikrofalowego nasion i orzechów. W ramach operacji kontynuowane były prace (o charakterze prac rozwojowych) nad dalszym rozwojem technologii prażenia mikrofalowego w kierunku określenia optymalnych dla warunków przemysłowych parametrów procesu prażenia mikrofalowego oraz przechowalnictwa ziaren prażonych mikrofalowo. Opracowano skład recepturowy i zasady przygotowania mieszanek badanych pestek i orzechów najkorzystniejszych pod względem zawartości wybranych kwasów tłuszczowych i steroli. Rozwiązania technologiczne wdrażane na etapie inwestycyjnym operacji uwzględniały wyniki wcześniejszych badań.

 

Cel projektu

  1. Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonych produktów, w postaci nasion i orzechów o lepszych cechach żywieniowych,
  2. Opracowanie i wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwórstwa produktów (obróbki termicznej nasion i orzechów),
  3. Opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingu dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów,
  4. Weryfikacja optymalnych technik uprawy z punktu widzenia uzyskania maksymalnych wartości odżywczych.

 

Uzyskane wyniki operacji           

Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórczej w wyniku realizacji projektu zaowocowało uzyskaniem nasion i orzechów, których parametry sensoryczne (smak, zapach, barwa) oraz żywnościowe uległy poprawie w stosunku do oferty na rynku polskim, a także międzynarodowym. Prażenie nasion metodą mikrofalową pozwoliło uzyskać walory smakowe nieosiągalne metodami konwencjonalnymi. Obniżone ciśnienie warunkuje łagodniejszy przebieg procesu i zapobiega niepożądanemu utlenianiu zawartych w materiale kwasów tłuszczowych i rozpadowi substancji aktywnych, takich jak witaminy.

 

Wartość przyznanej pomocy

2 483 022,00 PLN

 

Projekt DOSKONAŁE BAKALIE był nadzorowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu powołano konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: 

‒ EIG Finanse sp. z o.o. – firma doradcza i lider konsorcjum  

‒ Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – jednostka naukowa  

‒ Bakalland SA – duży przedsiębiorca, lider krajowego rynku bakalii 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Eksperci

Maria Buła

Maria Buła

View more
Anna Goszkiewicz

Anna Goszkiewicz

View more
Eliza Kmiecik

Eliza Kmiecik

View more

Zamawiający

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Partnerzy

Bakalland SA

Bakalland SA

EIG Finanse sp. z o.o.

EIG Finanse sp. z o.o.

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter