CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Northeast of England Process Industry Cluster

Obszar tematyczny: Budownictwo energooszczędne, Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii, Otwarte innowacje
Link do strony www partnera: www.nepic.co.uk/
​Założeniem współpracy, zainicjowanej formalnie w 2014 roku przez CBI Pro-Akademia w imieniu klastra Bioenergia dla Regionu oraz The North East of England Process Industry Cluster – NEPIC, jest przede wszystkim podjęcie wspólnych działań na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów i energii, innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych, efektywnego zarządzania klastrami oraz budowa trwałego partnerstwa międzynarodowego oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych poprzez ich internacjonalizację. Przedstawiciele NEPIC byli gośćmi klastra Bioenergia dla Regionu na kongresie Łódzkie Energetyczne 2014, podczas którego omówione zostały możliwości współpracy. Wybór Klastra Przemysłu Przetwórczego Północno-Wschodniej Anglii (ang. The North East of England Process Industry Cluster – NEPIC) jako partnera kooperacyjnego klastra Bioenergia dla Regionu podyktowany był przede wszystkim charakterem i profilem jego działalności. NEPIC jest największym klastrem przemysłowym w Wielkiej Brytanii, zrzeszającym ponad 420 regionalnych firm, wśród których znajdują się czołowi liderzy branży energetycznej. Współpraca z NEPIC wpisuje się ponadto w cel działalności klastra Bioenergia dla Regionu, koordynowanego przez CBI Pro-Akademia, który w ramach swej aktywności buduje powiązania z branżowymi podmiotami zewnętrznymi, w tym także z organizacjami z Unii Europejskiej, w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych oraz projektów badawczo-rozwojowych. Jest to dla członków klastra możliwość inicjowania międzynarodowych projektów połączona z internacjonalizacją produktów.

Newsletter