CBI Pro-Akademia

Projekty

Wyszukiwanie zaawansowane

MOBILES
Monitorowanie i wykrywanie zanieczyszczeń biotycznych
i abiotycznych (...)

Dowiedz się więcej

REUSE2030
Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym

Dowiedz się więcej

EcoReadyMasuria
Współtworzenie odpornych systemów żywnościowych dla Europy Środkowej
i Wschodniej

Dowiedz się więcej

SoundBerry
Innowacyjne rozwiązanie dla branży żywności mrożonej
z wykorzystaniem fal akustycznych

Dowiedz się więcej

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

Dowiedz się więcej

Laboratoryjne Zajęcia Zdalne

Dowiedz się więcej

WASTE4H2
Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu (...)

Dowiedz się więcej

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Dowiedz się więcej

nZEB Ready
Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków
o niemal zerowym zużyciu energii

Dowiedz się więcej

1  2  3  4  5  6  7  8  9    16