CBI Pro-Akademia

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

Data rozpoczęcia:2017-04-27
Data zakończenia:2018-08-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Cel projektu:Opracowanie dla prywatnego przedsiębiorcy modułowego kontrolera systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalnego przez jego użytkowników.

O projekcie

W ramach projektu został opracowany modułowy kastomizowalny kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych zoptymalizowany energetycznie. Projekt został dostosowany do trzech typów reaktorów:

  • standardowych z mieszadłem mechanicznym,
  • z mieszadłem elektromagnetycznym,
  • szklanych.

Opracowana przez CBI Pro-Akademia automatyka umożliwia sterowanie takimi parametrami reaktora jak temperatura, ciśnienie, prędkość obrotowa mieszania, intensywność ogrzewania i chłodzenia oraz, w zależności od wymagań użytkownika, pozwala na dodawanie innych parametrów, z dodatkowych, kastomizowalnych portów. Wszystkie parametry mogą być dowolnie konfigurowalne przez operatora w granicach możliwości sprzętowych. Projektowany kontroler ponadto umożliwia ustawianie alarmów operacyjnych, sterowanie przez sieć Internet oraz akwizycję, rejestrację i archiwizację danych.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Haas

Haas

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter