CBI Pro-Akademia

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Data rozpoczęcia:2017-06-15
Data zakończenia:2019-01-14
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Cel projektu:Opracowanie dla prywatnego przedsiębiorcy nowego produktu - modułowego interfejsu i komory do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalnego przez ich użytkowników.

O projekcie

Celem realizacji projektu było opracowanie nowego produktu - zoptymalizowanego energetycznie modułowego układu interfejsu i komory do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalny przez ich użytkowników.

Podczas prowadzenia badań właściwości powierzchniowych cieczy, takich jak kąt zwilżania czy napięcia międzyfazowe, pożądaną przez klientów funkcjonalnością jest możliwość pomiarów tych parametrów w kontrolowanych atmosferach gazowych oraz w różnych temperaturach. Aby odpowiedzieć na potrzebę rynku, w ramach realizacji projektu został opracowany typ interfejsu, służący do zautomatyzowanych goniometrów - optycznych aparatów pomiarowych. W celu umożliwienia użytkownikowi goniometru stworzenia wymaganych warunków laboratoryjnych, została opracowana specjalna komora, z możliwością:

  • nastawy temperatury,
  • stworzenia wymaganej atmosfery gazowej,
  • wprowadzania próbki do uprzednio ustalonej atmosfery gazowej.

Do kontroli parametrów pracy komory został stworzony prosty i intuicyjny interfejs, umożliwiający nastawę wybranej temperatury i płukanie komory wybraną mieszaniną gazów z zachowaniem optymalizacji energetycznej i odpadowej.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Haas

Haas

lista projektów