CBI Pro-Akademia

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Data rozpoczęcia:2017-06-15
Data zakończenia:2019-01-14
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Cel projektu:Opracowanie dla prywatnego przedsiębiorcy nowego produktu - modułowego interfejsu i komory do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalnego przez ich użytkowników.

O projekcie

Celem realizacji projektu było opracowanie nowego produktu - zoptymalizowanego energetycznie modułowego układu interfejsu i komory do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalny przez ich użytkowników.

Podczas prowadzenia badań właściwości powierzchniowych cieczy, takich jak kąt zwilżania czy napięcia międzyfazowe, pożądaną przez klientów funkcjonalnością jest możliwość pomiarów tych parametrów w kontrolowanych atmosferach gazowych oraz w różnych temperaturach. Aby odpowiedzieć na potrzebę rynku, w ramach realizacji projektu został opracowany typ interfejsu, służący do zautomatyzowanych goniometrów - optycznych aparatów pomiarowych. W celu umożliwienia użytkownikowi goniometru stworzenia wymaganych warunków laboratoryjnych, została opracowana specjalna komora, z możliwością:

  • nastawy temperatury,
  • stworzenia wymaganej atmosfery gazowej,
  • wprowadzania próbki do uprzednio ustalonej atmosfery gazowej.

Do kontroli parametrów pracy komory został stworzony prosty i intuicyjny interfejs, umożliwiający nastawę wybranej temperatury i płukanie komory wybraną mieszaniną gazów z zachowaniem optymalizacji energetycznej i odpadowej.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Haas

Haas

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter