CBI Pro-Akademia

Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika

Data rozpoczęcia:2009-11-01
Data zakończenia:2010-06-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Szkolenia
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Cel projektu:Projekt miał na celu inicjację, a w dalszej kolejności intensyfikację współpracy w dziedzinie wdrażania i właściwego wykorzystywania energii słonecznej pomiędzy polskimi, niemieckimi i pochodzącymi z innych środkowo-europejskich krajów klastrów.

O projekcie

Pomimo raczej słabej radiacji słonecznej, w ostatnich latach Niemcy wysunęły się na pozycję lidera światowego rynku w produkcji komponentów oraz samych instalowanych urządzeń fotowoltaicznych. Wspierająca i propagująca rynek fotowoltaiczny rola państwa doprowadziła do obniżenia cen produkcji oraz zintensyfikowania rozwoju technologii wytwarzania energii elektrycznej. Niemiecki system uregulowań prawnych w dziedzinie produkcji i wykorzystywania energii odnawialnych stał się wzorcem dla wielu innych krajów, między innymi dla Hiszpanii, posiadającej w 2008 największą fotowoltaiczną pojemność świata.

Fotowoltaika w Polsce ciągle nie jest jeszcze zbyt popularna. Ze statystyki wynika, że do dnia dzisiejszego wykorzystuje sie tylko 0,2 % polskiego potencjału fotowoltaicznego. Zgodnie z wytycznymi nakreślonymi przez Unię Europejską oraz przez polski rząd, a dotyczącymi korzystania z energii słonecznej jako alternatywnego źródła energii, powinno nastąpić w najbliższym czasie zintensyfikowanie udziału odnawialnych źródeł energii - a przede wszystkim fotowoltaiki - w procesach grzewczych. W wielu ośrodkach badawczych trwają intensywne prace w dziedzinie fotowoltaiki, na razie jednak bez znacznego poparcia lobby politycznego.

Mówiąc ogólnie, przyszłość energetyczna zależy od intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Należy wzmocnić działania mające na celu jak najszybsze wdrożenie nowych – a tym samym – bardziej efektywnych rozwiązań technicznych. Otwarcie nowych rynków fotowoltaicznych mogłoby stanowić szanse dla zastosowania cienkowarstwowych ognisk, organicznych i innych nowych materiałów.

W ramach projektu Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika zrealizowano szereg działań mających na celu inicjację, a w dalszej kolejności intensyfikację współpracy w dziedzinie  wdrażania i właściwego wykorzystywania energii słonecznej pomiędzy polskimi, niemieckimi i pochodzącymi z innych środkowo-europejskich krajów klastrów.  Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.clusterdialogue-germany-poland.de/ep-network-activities0+M5d637b1e38d.html

Partnerami projektu byli m.in. CBI Pro-Akademia, Uniwersytet w Kassel, EIT+ we Wrocławiu.
 

Eksperci

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Partnerzy

deENet Centrum Kompetencji Rozproszonych Technologii Energetycznych

deENet Centrum Kompetencji Rozproszonych Technologii Energetycznych

EIT+

EIT+

Uniwersytet w Kassel

Uniwersytet w Kassel

lista projektów