CBI Pro-Akademia

Laboratoryjne Zajęcia Zdalne

Data rozpoczęcia:2022-09-05
Data zakończenia:2023-09-01
Status projektu:zakończony
Typ działania:Inwestycje
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem realizacji projektu było wdrożenie nowej usługi laboratoryjnych zajęć zdalnych

O projekcie

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 6.2 Bony na cyfryzację VI osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Wartość projektu: 258 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 219 300.00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedmiotem projektu było opracowanie znacząco ulepszonej usługi laboratoryjnych zajęć zdalnych dedykowanych osobom dorosłym. W ramach projektu opracowane zostało rozwiązanie umożliwiające przeprowadzanie szkoleń praktycznych dla dorosłych na odległość. Platforma została wyposażona w niezbędne funkcje komunikowania się na odległość: czat, wizja i fonia, kamera planu ogólnego, kamera detal, podgląd pulpitu komputera połączonego z aparaturą badawczą. Innowacyjnością wypracowanego rozwiązania jest możliwość poprowadzenia szkolenia, które ze względu na swoja specyfikę, wykorzystywane materiały oraz specjalistyczne sprzęty musiały być organizowane stacjonarnie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19, obostrzenia oraz troska o zdrowie kursantów i pracowników CBI Pro-Akademia wymusiły znalezienie rozwiązania, które połączyło wdrożone procedury związane z zachowaniem dystansu, pracę zdalną - o ile to możliwe, z możliwością przekazywania wiedzy specjalistycznej, branżowej, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz materiałów w postaci odczynników, próbek/preparatów. Najważniejszym rezultatem projektu była znacząco ulepszona usługa szkoleń praktycznych online dla dorosłych i jej sprzedaż przez CBI Pro-Akademia, co przyczyniło się do uodpornienia na sytuacje pandemiczne i zwiększenie przychodów. Znacząco ulepszona usługa jest innowacją na poziomie nie tylko przedsiębiorstwa, ale i kraju. 

 

 

Laboratoryjne Zajęcia Zdalne - Platforma szkoleniowa

 

 

Eksperci

Aleksander Kochański

Aleksander Kochański

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów