CBI Pro-Akademia

Haas

Typ instytucji: przedsiębiorstwa
Strona www:http://haas.com.pl

Zlecone projekty:

Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skanningowej i analiz mikroskopowych

Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skanningowej i analiz mikroskopowych

View more
Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

View more
Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

View more