CBI Pro-Akademia

Miasto Wiedeń

Typ instytucji: jednostki samorządu terytorialnego

Zlecone projekty:

<b>FEEDSCHOOLS</b><br> Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

FEEDSCHOOLS
Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

View more
<b>NiCE</b> <br> Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

View more
<b>PRESOURCE</b><br>Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

View more
<B>REUSE2030</B><BR>Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym

REUSE2030
Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym

View more