CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Języki:angielski, polski

Profil

Studia wyższe ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej w 1962 r. W 1967 r. obronił pracę doktorską , a w 1972 r. obronił pracę habilitacyjną i od 1973 r. pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej PŁ. W latach 1979-1983 był zatrudniony na etacie profesora w University of Tripoli, Libya. W 1989 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach osiemdziesiątych pełnił funkcje prodziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej, a w latach dziewięćdziesiątych był prorektorem PŁ. Jest autorem i współautorem około 180 publikacji, kilku patentów oraz wielu prac wykonanych na zlecenie przemysłu. Był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Łódzkiego Oddziału PAN, członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN i członkiem Akademii Inżynierskiej. Jest biegłym Ministra Środowiska. Za swoją działalność naukowa i organizacyjną był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia, Medalem Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Lodzi i Odznaką Zasługi dla Politechniki Łódzkiej. Był sześciokrotnie nagradzany przez Ministra Edukacji Narodowej. Został uhonorowany Nagrodą m. Łodzi za swoją działalność w mieście.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter