CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr Katarzyna Zajda

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa:Nauki socjologiczne
Główna afiliacja:Uniwersytet Łódzki

Profil

Socjolog wsi, pracownik naukowy Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół tematyki społeczności lokalnych, samorządu lokalnego, nowych metod i instrumentów jego rozwoju, innowacji społecznych. Uczestniczka wielu projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych. Obecnie kierownik projektu pt.: „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, laureatka kilku nagród naukowych, stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznanego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendystka Fundacji im. H. Boella, praktyk w zakresie współpracy z lokalnymi grupami działania i urzędami gmin.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter