CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr hab. Jolanta Wojciechowska

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Pracownik naukowy w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Reprezentuje sobą wieloletnie doświadczenie związane zarówno z branżą turystyczną jak i z doradczą oraz szkoleniową. Brała udział w wielu projektach m.in. \\\"Skala ruchu turystycznego i symulacja przychodów z turystyki w gminach nadpilicznych\\\". Swoją rozprawę habilitacyjną poświęciła zagadnieniom związanym z procesami i uwarunkowaniami rozwoju agroturystyki w Polsce.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów