CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr Lucyna Wachecka-Kotkowska

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Adiunkt Katedry Badań Czwartorzędu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Udziela doradztwa z dziedziny geografii turyzmu, geoturystyki (waloryzacja przyrody nieożywionej województwa łódzkiego do celów rozwoju turystyki). Współpracowała z Urzędem Marszałkowskim przy opracowaniu merytorycznej koncepcji, sygnatur, opisu oraz Mapy geoturystycznej województwa łódzkiego. Panelistka konferencji \\\"Obiekty geoturystyczne województwa łódzkiego\\\". Autorka książki Centralny Łuk Turystyczny - projekt współpracy samorządów lokalnych i firm.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów