CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Michał Grelewski

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Współwłaściciel Departamentu Gier s.c., ekspert w dziedzinie praktycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych branży turystycznej i usług powiązanych. Ma doświadczenie w pracach koncepcyjnych, organizacji, redakcji i promocji takich projektów jak np. Odkoduj Łódź, Kultur@lny Wodzisław.

Pracował przy organizacji gier miejskich Łap Złodzieja, Zmotaj Fabrykę, Przestudiuj Łódź, ma kompleksową wiedzę z zakresu problemów z jakimi borykają się organizatorzy przedsięwzięć turystycznych w regionie Łódzkim.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów