CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr hab. inż. Jerzy Skrzypski

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Profil

Profesor Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Kierunki badawcze: ochrona atmosfery i klimatu, zarządzanie środowiskiem, gospodarka odpadami, techniczne metody ochrony zasobów wody, modelowanie rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń. Zainteresowania naukowe to m.in. meteorologiczne i klimatyczne uwarunkowania kształtowania się pól imisji zanieczyszczeń powietrza oraz zagospodarowanie przestrzenne jako instrument ochrony atmosfery. Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej