CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr inż. Magdalena Rogulska

Obszar naukowy:Nauki rolnicze, Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Języki:angielski, polski

Profil

Do 2006 r. pracownik Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, a od 2006 r. pracownik Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, kierownik Zespołu Energii Odnawialnej EC BREC (obecnie wcielonego do Państwowego Instytutu Motoryzacji), w latach 2007-2009 dyrektor ds. odnawialnych źródeł energii. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM i pierwszy prezes. Specjalizuje się w modelowaniu rozproszonych systemów energetycznych wykorzystujących OZE, analizach łańcuchów bioenergetycznych oraz ocenach ich wpływu na środowisko. Kierownik zadań badawczych w europejskich projektach 5-go, 6-go oraz 7-go Programu Ramowego. Ewaluator projektów europejskich. Autorka kilkudziesięciu artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach branżowych.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter