CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Sławomir Pilarski

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Profil

Absolwent Politechniki Łódzkiej, specjalność: techniki wytwarzania, maszyny i urządzenia technologiczne -1979 r. Praca zawodowa od 1979 r. w Instytucie Energetyki, kolejno na stanowiskach: pracownik techniczno-pomiarowy, kierownik Laboratorium Badawczego Kotłów i Urządzeń Grzewczych, dyrektor Oddziału, obecnie Kierownik Zakładu Kotłów i Urządzeń Grzewczych Instytutu Energetyki. Nadzór merytoryczny nad 18 projektami badawczo-rozwojowymi: 15 zrealizowanymi i 3 aktualnie realizowanymi projektami celowymi i naukowo-badawczymi w ramach współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i zakładami rzemieślniczymi. Projekty dotyczyły wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii z zakresu kotłów i urządzeń grzewczych spalających wszystkie rodzaje paliw, a ostatnio szczególnie biomasy: słomy i drewna oraz odpadów przemysłowych. Projekty obejmowały fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową, czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej