CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr inż. Grażyna Paulina Wójcik

Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk rolniczych

Profil

Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Ekonomia i Zarządzanie oraz Politechniki Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe Analityk zarządzania oraz Zarządzanie Projektami Informatycznymi. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Polskiego Towarzystwa Informatycznego PTI.

Obecnie pracuje na stanowisku Radcy Ministra w Ministerstwie Finansów, a także na stanowisku adiunkta w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Inżynierii Produkcji, w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji. Jej zainteresowania naukowo-dydaktyczne koncentrują się wokół nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Na pierwszy plan wysuwają się grupy problemów dotyczących praktycznych metod oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w ujęciu: organizacyjnym, ekonomicznym oraz finansowym. Zainteresowania dotyczą zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, controllingu strategicznego, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania wiedzą, technik twórczego myślenia, analizy wielokryterialnej.

 

Ekspert w projektach

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych