CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr Katarzyna Caban-Piaskowska

Profil

Doktor nauk ekonomicznyk w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka kierunki Zarządanie i Marketing na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkanin i Ubioru w zakresie marketingu, zarządzania i design management, na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziałach Zarządzania oraz Studiów Międzynarodowych i Polie na Politechnice Łódzkiej w zakresie marketingu i zarządzania. Praktyka w zakresie marketingu i zarządzania.

Zainteresowania: design management, marketing i zarządzanie, rozwój nowoczesnych organizacji z naciskiem na organizacje sieciowe.

Posiada kompetencje do prowadzenia doradztwa w zakresie marketingu dotyczące m.in. promocji, badań marketingowych, komunikacji z klientem, zarządzania marketingowego.

Posiada również kompetencje do przeprowadzania doradztwa w zakresie zarządzania w tym planowania, organizacji, metod zarządzania, reorganizacji przedsiębiorstw, zarządzania zmianami, dostosowywania struktur organizacyjnych do zmieniających się realiów, diagnozowania przedsiębiorstw i wyboru strategii wzrostu i rozwoju, rozwoju kompetencji pracwników w zakresie twórczego myślenia.

Zakres usług doradczych:

  • Doradztwo w zakresie identyfikacji stosowanych narzędzi marketingowych, zbadania faktycznych potrzeb zmian i ich implementacji, sposobów kontroli efektów wprowadzonych zmian.
  • Doradztwo w zakresie wyboru narzędzi badawczych i źródeł pozyskiwania informacji, doboru metodyki badań, opracwania wyników, impelmentacji otrzymanych danych.
  • Doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb klientów, wyboru narzędzi obsługi klientów, budowy pozytywnych relacji, doboru narzędzi kontroli wyników.
  • Doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb promocyjnych, wprowadzania proponowanych usprawnień, sposobów kontroli efektów zaproponowanej promocji.
  • Doradztwo w zakresie diagnozowania i analizy potrzeb marketingowych, planowanie, organizowanie, przeprowadzanie i kontrla wprowadzonych usprawnień.
  • Doradztwo w zakresie metod i narzędzi zarządzania grupami zróżnicowanymi, zarządzania innowacją, koordynacji na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, zarządzania rozwojem nowego produktu.
  • Doradztwo w zakresie kompleksowej analizy przedsiębiorstwa z punktu widzenia stosowanych narzędzi zarządzania, wprowadzania strategii, sposobów kontroli efektów wprowadzanych strategii.
  • Doradztwo w zakresie polepszenia atmosfery w pracy, podniesienia efektywności, stosowania różnych stylów zarządzania i motywacji w przedsiębiorstwie.
  • Doradztwo w zakresie redukcji negatywnych skutków wprowadzania zmian, polepszania komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, przewodzenia w procesie wprowadzania innowacji i kontroli jej efektów.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego