CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Wdrażanie nZEB w jednostce samorządu terytorialnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie polityk, regulacji i aspektów ekonomicznych dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). Szkolenie ma na celu poprawę zrozumienia wpływu instrumentów politycznych na realizację inicjatyw nZEB przez samorządy. 

Program szkolenia

 1. Co to jest budynek o niemal zerowym zużyciu energii (ang.: nearly Zero Energy Building, nZEB)? ? Definicje, bilans energetyczny, polityki wspierające nZEB
 2. Efektywność energetyczna w budynkach
 3. Integracja systemów odnawialnych źródeł energii w nZEB
 4. Realizacja robót budowlanych i zapewnienie jakości
 5. Efektywność ekonomiczna
 6. Zaangażowanie interesariuszy

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za politykę energetyczną i budownictwo. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane tą tematyką. 

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w następujących obszarzach:

Przepisy prawne:

 • Ustawodawstwa UE dotyczącego polityki efektywności energetycznej (EPBD, EED, EcoDesign)
 • Krajowe przepisy dotyczącye efektywności energetycznej budynków

Efektywność energetyczna w budynkach:

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i wymagania dotyczące audytów energetycznych
 • Planowanie i monitorowanie działań projektowych
 • Remonty istniejących budynków z wykorzystaniem technologii pasywnych lub nZEB
 • Technologie odnawialnych i czystych źródeł energii
 • Bilans energetyczny budynku
 • Pięć filarów domu pasywnego: wysoki poziom izolacji, konstrukcja bez mostków termicznych, szczelność powietrzna, okna i zyski słoneczne, wentylacja z odzyskiem ciepła

Finansowanie przedsięwzięć:

 • Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć modernizacyjnych 
 • Narzędza finansowe i programy wsparcia
 • Koszty energii w budynkach

Uczestnicy, którzy poprawinie wypełnią test sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

email:

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie. Po przesłaniu formularza skontaktujemy się w celu potwierdzenia zapisu. 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.